* = pakollinen

Esitietolomake

Etunimi *
Sukunimi *
Henkilötunnus *
Ryhmäkuntoutus
Tapaturman jälkeinen kuntoutus *
Leikkauksen jälkeinen kuntoutus *
Katuosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sähköpostiosoite *
Puhelinnumero
Ammatti *
Työn laatu *
Työnantaja
Asiakkaan huoltajien nimet ja yhteystiedot
Mistä sait tietää Auronin palveluista
Jotain muuta kautta, mistä

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi

Henkilötietosi ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallasi. Tietojasi käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Sinulla on mahdollisuus tarkistaa rekisteriimme tallennetut, sinua koskevat tiedot henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin sinulla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto. Lisätietoja saat henkilökunnaltamme.

Henkilötietosi tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, jota käyttävät suostumuksesi perusteella ainoastaan sinua hoitava hoitolaitos ja sen rekisteriin liittyneet ammatinharjoittajat yhteisesti.